Triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2021
Sáng 24/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II, năm 2021.

Sáng 24/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II, năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên pháp luật cấp huyện…

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu, phổ biến một số nội dung của Luật Phòng, chống ma tuý; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến một số nội dung liên quan đến: Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quán triệt một số văn bản khác trong danh mục ban hành kèm theo Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp phổ biến pháp luật đợt II, năm 2021.

Đây là hội nghị được tổ chức định kỳ nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được ban hành, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo Lào Cai điện tử

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 700
  • Tất cả: 1,235,785
Đăng nhập