Thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama do vi phạm pháp luật về đất đai

Ngày 6/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 736/QĐ- UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 37.700m2 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Đây là diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 29/3/2013.

Lý do thu hồi: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, quy định tại khoản I, điểm 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Sau khi được giao đất năm 2013, Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

Quyết định số 736 của UBND tỉnh cũng nêu rõ, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BK 059286 do UBND tỉnh cấp ngày 29/3/2013 cho Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama; Cục Thuế tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama trong thời gian được thuê diện tích đất trên, thực hiện thu đầy đủ tiền thuê đất theo quy định. UBND thành phố Lào Cai nhận bàn giao, tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi để bố trí sử dụng theo đúng qui định của pháp luật.

 

Nguồn: Báo Lào Cai điện tử

Thống kê truy cập
  • Đang online: 158
  • Hôm nay: 15,421
  • Trong tuần: 31,627
  • Tất cả: 1,481,421
Đăng nhập