Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số

Trong những năm qua, cùng với việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh đã xây dựng hiệu quả nhiều nền tảng chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn.

Lào Cai ưu tiên nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số.

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) đã được tỉnh kết nối chia sẻ 4 cấp, tạo thuận lợi trong việc lưu, gửi, nhận văn bản từ Trung ương tới tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn. LGSP là nền tảng được xây dựng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm; người dân và doanh nghiệp không còn phải cung cấp thông tin thủ công cho cơ quan chức năng. Hoặc nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước được tỉnh đầu tư, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã…

Trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia (35 nền tảng xây dựng chuyển đổi số, với 20 nền tảng xây dựng cho các cơ quan quản lý nhà nước, 15 nền tảng do các doanh nghiệp xây dựng và ứng dụng), tính đến đầu năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đã triển khai 12/20 nền tảng, gồm nền tảng điện toán đám mây, nền tảng địa chỉ số, bản đồ số, tích hợp chia sẻ dữ liệu, họp trực tuyến, định danh người dân, xác thực điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản, quản lý tiêm chủng, hồ sơ sức khỏe điện tử, phát thanh số, truyền hình số.

VNPT Lào Cai đang cung cấp nhiều dịch vụ dùng chung, góp phần xây dựng nền tảng chuyển đổi số cho tỉnh, như Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống dịch vụ hành chính công đến 100% cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã và hệ thống văn bản dùng chung trong nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu…

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc VNPT Lào Cai cho rằng, cùng với việc cung cấp nhiều phần mềm hữu ích, nền tảng trong hệ sinh thái chuyển đổi số của Lào Cai, VNPT cũng thường xuyên nâng cấp, chỉnh sửa sản phẩm và thiết kế lại, phục vụ việc ứng dụng, sử dụng hệ thống thông minh. Trong đó, công ty đang nâng cấp phần mềm theo quy chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Ngày 17/1/2022, Tỉnh ủy có Nghị quyết số 20 về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định quan điểm thể chế và công nghệ là động lực để chuyển đổi số, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Ông Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong xây dựng nền tảng chuyển đổi số năm 2022, tỉnh đã ký hợp tác với các nhà mạng cung cấp dịch vụ lớn trên địa bàn nhằm xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, hướng tới xây dựng nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu, cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn chuẩn hóa, hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Việc xây dựng thành công nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cũng là tiền đề để Lào Cai tiếp tục triển khai các nền tảng dữ liệu số nông nghiêp, hóa đơn điện tử, hỗ trợ khám - chữa bệnh từ xa, trí tuệ nhân tạo, quản trị tổng thể…

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của UBND tỉnh đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số; gắn chuyển đổi số với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, lĩnh vực.

Năm 2022, Lào Cai đặt ra 67 mục tiêu, trong đó có 23 mục tiêu quan trọng được ưu tiên nguồn lực triển khai và 44 mục tiêu khác. 23 mục tiêu quan trọng được ưu tiên sẽ có 8 mục tiêu xây dựng chính quyền số và 13 mục tiêu cho kinh tế số, xã hội số. Tập trung xây dựng nền tảng số gồm dự án phát triển trung tâm dữ liệu tỉnh dựa trên công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng tiêu chuẩn Tier 3; xây dựng kho dữ liệu số, tích hợp và đồng bộ các cơ sở dữ liệu phân tán (đã được xây dựng), từng bước hình thành cơ sở dữ liệu lớn (Big Data); triển khai một số cơ sở dữ liệu, nền tảng số cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Với sự đầu tư hạ tầng kỹ thuật bài bản, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh sẽ được thúc đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn.

Nguồn: Báo Lào Cai điện tử

Thống kê truy cập
  • Đang online: 172
  • Hôm nay: 16,662
  • Trong tuần: 32,868
  • Tất cả: 1,482,662
Đăng nhập