Thông báo sơ tuyển tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) tại trường Văn hóa - Cục Đào tạo, Bộ Công an năm 2022

THÔNG BÁO

Sơ tuyển tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) tại trường Văn hóa - Cục Đào tạo, Bộ Công an năm 2022


 

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022; Thông báo số 338/TBTS-T11, ngày 07/6/2022 của trường Văn hóa về việc tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2022; Công an tỉnh Lào Cai thông báo Sơ tuyển tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) tại trường Văn hóa - Cục Đào tạo, Bộ Công an năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Chỉ tiêu xét tuyển toàn quốc: 150 chỉ tiêu, trong đó 135 nam, 15 nữ (tính cả thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng).

          - Số lượng hồ sơ thí sinh tham gia dự tuyển tuyển sinh đào tạo học sinh dân tộc thiểu số tại trường Văn hóa được Bộ phân bổ cho Công an tỉnh Lào Cai năm 2022: 12 hồ sơ (kể cả thí sinh nam và nữ, không quy định thành phần dân tộc thiểu số; không bao gồm hồ sơ thuộc diện xét tuyển thẳng).

          2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng

          2.1.1. Đối tượng tuyển thẳng

          - Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

- Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND;

- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

- Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

2.1.2. Điều kiện tuyển thẳng

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

2.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

2.2.1. Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.

2.2.2. Điều kiện

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;

- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:

+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

+ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;

+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.

- Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;

- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

2.3. Tổ chức xét tuyển

- Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển, tổ chức thực hiện các quy trình sơ tuyển theo quy định; lập, gửi danh sách và hồ sơ các đối tượng tuyển sinh về Trường Văn hóa để tổ chức xét tuyển.

- Trường Văn hóa phối hợp với Công an các địa phương kiểm tra hồ sơ, tổ chức xét tuyển. Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

          + Tiêu chí 2: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

          + Tiêu chí 3: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

          Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

- Trường Văn hóa lập danh sách thí sinh trúng tuyển theo các tiêu chí quy định, báo cáo Cục Đào tạo thẩm định trước khi chiêu sinh, nhập học.

3. Chế độ, chính sách đối với thí sinh trúng tuyển

Học sinh trúng tuyển giáo dục THPT tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng CAND; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp CAND nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.

4. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

- Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Thí sinh phải trc tiếp đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi thường trú. Mang theo bản chính (để kiểm tra) và nộp bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân ;

+ Sổ hộ khẩu;

+ Học bạ THCS;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

+ Giấy khai sinh;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Các giấy tờ nêu trên phải thống nhất về họ, đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc.

           - Thời hạn đăng ký sơ tuyển: Ngày 30/6/2022.

           5. Lệ phí sơ tuyển, xét tuyển

           - Lệ phí sơ tuyển: 120.000đ.

           - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ.

           Mọi chi tiết xin liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 069.2449.332, 0938.299.888./.

          CÔNG AN TỈNH LÀO CAI

Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 8,527
  • Trong tuần: 19,531
  • Tất cả: 1,794,478
Đăng nhập