HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

• Cao Cường - Quỳnh Trang

Tại Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), HĐND tỉnh khoá XVI đã biểu quyết, thông qua 7 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp.

Theo nội dung Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển tỉnh Lào Cai sẽ trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối các tỉnh phía Tây Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN. Các mục tiêu này phù hợp với quan điểm, chủ trương phát triển chung của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc và cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng và cả nước. Quy hoạch cũng góp phần phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để Lào Cai phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, ngày 16/3/2022, tại Hà Nội, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định quốc gia cho ý kiến và thông qua. Việc Kỳ họp thứ Tư, HNND tỉnh khoá XVI thông qua sẽ góp phần hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch này trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Trước đó, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Khóa XVI đã được tiếp thu bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới (Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp).

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu tán thành cao.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Sinh được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, các đại biểu đã cho ý kiến, biểu quyết thông qua một số nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số….

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Kỳ họp.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, trong đó điểm nhấn là Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống

Sau 1/2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Khóa XVI đã hoàn thành các nội dung đề ra và bế mạc.

CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHOÁ XVI

1. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5. Nghị quyết về thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã giao cho các công trình, dự án năm 2021.

6. Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh khóa XVI.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 8,465
  • Trong tuần: 19,469
  • Tất cả: 1,794,416
Đăng nhập