LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015
Ngày 11/8/2020, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngày 11/8/2020, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật này gồm có: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 

 

Tại Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an đã nêu ra sự cần thiết xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cũng như mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất 02 chính sách với mục tiêu, nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách, bao gồm: Chính sách sắp xếp tổ chức cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế; Chính sách bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.

 

Đối với Chính sách sắp xếp tổ chức cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu của Chính sách là đảm bảo tính thống nhất giữa quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 với việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP.

 

Đồng thời, bỏ quy định liên quan đến tổ chức một số đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân đã được giải thể, sáp nhập cho phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và thực tiễn triển khai tổ chức mới của Bộ Công an. 


Đáng chú ý, mục tiêu của Chính sách bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự là tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cấp xã. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự thông qua việc bổ sung trách nhiệm của Công an cấp xã; tăng cường trách nhiệm Công an xã trong công tác điều tra hình sự.

 

Chính sách này bổ sung một số quy định về trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an cho phù hợp với việc bố trí Công an xã chính quy bảo đảm an ninh trật tự. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

 

Ngoài ra, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội khóa XV; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ ...Quốc hội khóa XV (tháng 5/2021) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ .... Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021).

 

Toàn văn Hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng./.

File đính kèm

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 9,368
  • Trong tuần: 9,368
  • Tất cả: 1,862,656
Đăng nhập