image banner
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số ký hiệu văn bản Không số
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Trích yếu nội dung HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hình thức văn bản Hiến pháp
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, quyền dân sự
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm hien-phap-2013.pdf
Văn bản mới