image banner
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số ký hiệu văn bản 11/2017/TT-BCA
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày hiệu lực 02/05/2017
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Người ký duyệt Tô Lâm
Tài liệu đính kèm tt-11-2017.pdf
Văn bản mới