image banner
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BCA NGÀY 23/9/2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN, CÔNG AN XÃ, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Số ký hiệu văn bản 17/2015/TT-BCA
Ngày ban hành 04/05/2015
Ngày hiệu lực 20/06/2015
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BCA NGÀY 23/9/2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN, CÔNG AN XÃ, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bộ máy hành chính - Giáo dục - Kinh tế - Văn hóa- Xã hội
Người ký duyệt Trần Đại Quang
Tài liệu đính kèm 17_2015_tt-bca_273358.doc
Văn bản mới