Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an Tỉnh
Công an Xã
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Khai báo tạm vắng BỘ CÔNG ANMức độ 2
2 Đăng ký thường trú BỘ CÔNG ANMức độ 2
3 Tách hộ BỘ CÔNG ANMức độ 2
4 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về dân cư BỘ CÔNG ANMức độ 2
5 Thông báo lưu trú BỘ CÔNG ANMức độ 2
123