Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an Tỉnh
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân BỘ CÔNG ANMức độ 2
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân BỘ CÔNG ANMức độ 2
3 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân BỘ CÔNG ANMức độ 2
Công an Huyện