Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an Tỉnh
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy BỘ CÔNG ANMức độ 2
2 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) BỘ CÔNG ANMức độ 2
3 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) BỘ CÔNG ANMức độ 2
4 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân BỘ CÔNG ANMức độ 2
5 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ BỘ CÔNG ANMức độ 2
1234
Công an Huyện
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy BỘ CÔNG ANMức độ 2
2 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) BỘ CÔNG ANMức độ 2
3 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy BỘ CÔNG ANMức độ 2
4 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) BỘ CÔNG ANMức độ 2
5 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) BỘ CÔNG ANMức độ 2
12
Công an Xã