Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai: Thông báo việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy

Thực hiện Điều 3, Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định 750/QĐ-CAT-PC08 ngày 11/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) như sau:

 

           Cán bộ, chiến sĩ CSGT thực hiện đăng ký phương tiện giao thông cho người dân

1. Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Lào Cai và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Lào Cai.

2. Công an thành phố Lào Cai

Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Lào Cai.

3. Công an cấp huyện (gồm 8 đơn vị: Công an thị xã Sa Pa; Công an huyện Bát Xát; Công an huyện Bảo Thắng; Công an huyện Bắc Hà; Công an huyện Mường Khương; Công an huyện Bảo Yên; Công an huyện Văn Bàn; Công an huyện Si Ma Cai):

3.1. Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên (trừ phương tiện thuộc thẩm quyền đăng ký, cấp biển số của Phòng Cảnh sát giao thông) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn cấp huyện.

3.2. Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở.

4. Công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện phân cấp theo quy định của Bộ Công an (gọi tắt là Công an cấp xã):

4.1. Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

4.2. Công an cấp xã thực hiện đăng ký xe gồm 14 đơn vị, cụ thể như sau:

- Huyện Bát Xát, gồm 03 đơn vị cấp xã: Công an xã Quang Kim, Công an xã Trịnh Tường, Công an xã Y Tý.

- Huyện Bảo Thắng, gồm 06 đơn vị cấp xã: Công an xã Gia Phú, Công an xã Phong Niên, Công an xã Phú Nhuận, Công an xã Thái Niên, Công an xã Xuân Giao, Công an xã Xuân Quang.

- Huyện Bảo Yên, gồm 03 đơn vị cấp xã: Công an xã Bảo Hà, Công an xã Kim Sơn, Công an xã Xuân Hòa.

- Huyện Văn Bàn, gồm 02 đơn vị cấp xã: Công an xã Minh Lương, Công an xã Võ Lao.

Lưu ý: Các xã, phường, thị trấn còn lại, đến Trụ sở Công an cấp huyện nơi thường trú để làm thủ tục đăng ký xe.

 

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 1,348
  • Trong tuần: 56,195
  • Tất cả: 1,831,142
Đăng nhập