Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Sau khi Luật Cảnh vệ năm 2017 được ban hành, công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện được tiến hành toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt luật, nghị định, thông tư, quyết định của các cấp về công tác cảnh vệ.

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017 trong CAND theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Luật Cảnh vệ năm 2017 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về công tác cảnh vệ, là cơ sở xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Nhà nước; phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi Luật Cảnh vệ được ban hành, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ cho cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương; mở các lớp tập huấn công tác cảnh vệ cho Công an các đơn vị, địa phương và thường xuyên hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Luật Cảnh vệ và các văn bản liên quan.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Luật Cảnh vệ có hiệu lực thi hành từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện đặc biệt quan trọng; bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu tại Trung tâm Chính trị Ba Đình và nơi ở thường xuyên của các đối tượng cảnh vệ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cảnh vệ; các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, lực lượng vũ trang nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác cảnh vệ. Các biện pháp cảnh vệ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, lực lượng Cảnh vệ nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ tích cực, nhất là từ quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Tư lệnh Trần Hải Quân trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng ban nghiên cứu tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ, nêu rõ, theo Luật Cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm CBCS Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng). CBCS Cảnh vệ, đặc biệt là sĩ quan bảo vệ tiếp cận, được tuyển chọn kỹ lưỡng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp đề xuất Chính phủ hoặc trực tiếp trao đổi, thống nhất giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đặc thù cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm biên chế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Tư lệnh Trần Hải Quân, sau khi Luật Cảnh vệ được ban hành, công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện được tiến hành toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt luật, nghị định, thông tư, quyết định của các cấp về công tác cảnh vệ. Để cụ thể hóa nội dung của Luật Cảnh vệ, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh vệ; đồng thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ. Cụ thể, Bộ Công an đã tham mưu, chủ trì xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành 1 Nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 6 Thông tư để hướng dẫn thi hành, Bộ Quốc phòng ban hành 2 Thông tư để hướng dẫn thực hiện trong toàn quân.

Cùng với công tác xây dựng lực lượng, phát triển các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong nước, Bộ Công an cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ theo hướng củng cố, phát huy quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh vệ của một số nước như Mỹ, Nga, Hàn Quốc… để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn nhân lực trong công tác cảnh vệ.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Tư lệnh Trần Hải Quân nhấn mạnh, trong quá trình triển khai công tác bảo vệ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (nòng cốt là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã chủ động đánh giá các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn của đối tượng cảnh vệ; phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc chương trình cũng như các đặc điểm, sở thích, thói quen, phong tục tập quán của đối tượng cảnh vệ; triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định; đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về ngoại giao, thể hiện sự trọng thị, mến khách theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Tư lệnh nêu rõ, có được kết quả nêu trên một phần quan trọng là nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn mang đến sự thành công trong công tác cảnh vệ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an với những nội dung sát với thực tế công tác cảnh vệ, những kiến nghị về các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong thực tế thi hành Luật Cảnh vệ để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Luật Cảnh vệ trong bối cảnh tình hình mới.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tư lệnh Trần Hải Quân trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình triển khai Luật Cảnh vệ và thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự phối hợp trong công tác Công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng.

Nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ được đặt ra cấp thiết, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong CAND, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là đối tượng cảnh vệ nhằm đảm bảo thống nhất 3 cơ quan quyền lực nhà nước, đó là: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể tiêu chí để xác định rõ các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ như: quy định cụ thể về hội nghị do Nhà nước tổ chức gồm những hội nghị nào; thu hẹp phạm vi về đối tượng cảnh vệ tham dự để xác định hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam là đối tượng cảnh vệ.

Luật Cảnh vệ đã phát huy tác dụng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về biện pháp cảnh vệ theo hướng quy định cụ thể nội dung các biện pháp cảnh vệ, theo đó, tách biện pháp cảnh vệ ra khỏi chế độ cảnh vệ để tạo thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ; quy định cụ thể nội dung và cách thức thực hiện biện pháp cảnh vệ. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ theo hướng quy định cụ thể hóa quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ để thuận lợi trong thực hiện công tác cảnh vệ, như cụ thể hóa một số quyền: Tư lệnh Cảnh vệ có quyền phát hành thẻ, Giấy, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ (cả trong nước và nước ngoài); trong trường hợp cần thiết, được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài…

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc đạt được trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 22 tập thể và 23 cá nhân Công an các đơn vị, địa phương.

Nguồn: Báo điện tử CAND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 861
  • Trong tuần: 9,722
  • Tất cả: 2,224,904
Đăng nhập