image banner
Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự....

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

 

Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển đất nước -0

 

Phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (ngày 20/12/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nhìn lại năm 2023 - năm bản lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

“Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là khoảng thời gian các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất vinh dự, tự hào, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn; đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự. Năm qua, chúng ta phải khẩn trương phục hồi kinh tế sau đại dịch để duy trì đà tăng trưởng, nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, về an ninh chính trị còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trước bối cảnh, tình hình đó, năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, nắm chắc "bên ngoài - bên trong", "đối tác - đối tượng", có trên 1.900 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có những báo cáo tham mưu chiến lược của các đồng chí đã cung cấp luận cứ, góp phần định hình tư duy mới, mở ra bước đi mới mang tính bước ngoặt về đối ngoại (trong ứng xử, nâng cấp quan hệ ngoại giao), được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước - Đây chính là kết quả bao trùm và quan trọng nhất trong năm 2023 mà các đồng chí đã đạt được!

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đã chủ động nhận diện, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác công an; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, mục tiêu, công trình trọng điểm quốc gia.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; mục tiêu kéo giảm tội phạm được các đồng chí thực hiện quyết liệt, theo hướng bền vững; hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Lực lượng CAND tiếp nối truyền thống vẻ vang

 

Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển đất nước -0

 

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, nhân chuyến thăm, làm việc với Công an tỉnh An Giang (ngày 19/8/2023), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng thời gian qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các thế hệ CAND không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân. Qua đó, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực ấy, đồng thời tin tưởng lực lượng CAND hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói riêng đối diện với rất nhiều thách thức, khó khăn. Nhiệm vụ của lực lượng Công an là rất nặng nề, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng CAND phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước. Giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, hiệp đồng chặt chẽ các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời hóa giải những sự việc, sự vụ ngay từ cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Lực lượng CAND Tiếp tục phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu”

 

Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển đất nước -0

 

Phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2023. Thủ tướng khẳng định, công tác Công an năm 2023 đã đạt được kết quả tốt hơn năm 2022, kết quả các mặt công tác toàn diện hơn, nổi bật hơn và lực lượng CAND trưởng thành hơn.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm “tăng tốc”, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang, anh hùng, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo... Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân

 

Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển đất nước -0

 

Phát biểu tại chương trình đặc biệt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (ngày 28/9/2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, các văn kiện Đại hội Đảng đã xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Bảo đảm người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị; trong đó công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một mặt trận không có tiếng súng nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhưng vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ bất chấp mọi nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước lũ, cứu người bị nạn và tài sản…

“Sự hy sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất vàng của người chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, tài sản của Nhà nước, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

10 dấu ấn nổi bật của lực lượng CAND năm 2023

1. Công tác tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Đã có hàng nghìn báo cáo kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng các chủ  trương, giải pháp không chỉ đảm bảo ổn định, tạo thế chủ động mà còn góp phần quan trọng tiếp tục nâng cao quan hệ với các đối tác lớn, nâng cao vị thế của Việt Nam.

2. Giữ vững an ninh quốc gia, đóng góp quan trọng trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo lực hấp dẫn thu hút mạnh mẽ các nước muốn làm bạn, làm ăn với Việt Nam.

3. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội. Tổ chức hiệu quả hoạt động xóa đói, giảm nghèo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đã bố trí gần 55.000 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy công tác tại xã, thị trấn; vận động xây dựng hàng nghìn căn nhà cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

4. Đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn, góp phần quan trọng củng cố niềm tin nhân dân, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế, xã hội.

5. Đấu tranh trấn áp, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn.

6. Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi mạnh từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách tối đa thủ tục hành chính,  phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân.

7. Đổi mới mạnh mẽ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, tạo chuyển biến về chất trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

8. Xây dựng lực lượng CAND tinh, gọn, mạnh gắn với xây dựng cơ chế bảo vệ lực lượng Công an. Kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1300 đơn vị cấp đội; xây dựng Công an xã, phường, thị trấn đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

9. Đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, trong đó Bộ Công an chủ trì soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thông qua 5 dự án luật; trình Chính phủ ban hành 11 nghị định. 

10. Tham gia sứ mệnh giữ gìn hòa bình, cứu nạn, cứu hộ quốc tế, thể hiện lực lượng CAND đủ sức tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế.

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập