image banner
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ

Chiều ngày 29/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Công an tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

anh tin bai

 

anh tin bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về phía Đảng uỷ Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Theo Báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tính riêng từ đầu q II/2023 đến nay, Đảng ủy Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 nghị quyết quan trọng về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Đẩy mạnh xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tham mưu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 đề án và nhiều chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Công an tỉnh cũng tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an tỉnh; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Với phương châm “3 vừa - vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; 4 rõ - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông qua và quán triệt đến các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ công tác chuyên môn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an. Nhờ đó, trong quý III/2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ điều tra, khám phá án thành công đạt 100%. 

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Công an tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực phối hợp với lực lượng Công an tập trung xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ mở rộng các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc để xây dựng “xã, phường, thị trấn không có ma túy”, xây dựng mô hình “địa bàn cấp xã sạch về ma túy”. 

Tại hội nghị, các các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia nhiều ý kiến nhằm làm tốt công tác tham mưu và tăng cường bảo vệ an ninh Quốc gia từ sớm và ngay từ cơ sở với tinh thần không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa là hàng đầu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong bố trí, sắp xếp Công an địa phương, đẩy mạnh bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy hơn nữa vai trò của Công an cấp cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kiện toàn các tổ chức đảng, trong đó có các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; thực hiện tốt quy định cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ mối liên hệ với cơ sở. 

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện phương châm “3 vừa - vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; 4 rõ - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông qua. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên tất cả các linh vực công tác Công an như bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đặc  biệt, riêng quý III/2023 đã giảm 13,8% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ khám phá điều tra, án thành công đạt 100%.

Tai buổi làm việc, Đảng ủy Công an tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tích cực phối hợp với cơ quan Công an tập trung xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ mở rộng các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc để xây dựng “xã, phường, thị trấn không có ma túy”, xây dựng mô hình “địa bàn cấp xã sạch về ma túy”.

Tại hội nghị, các các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia nhiều ý kiến nhằm làm tốt công tác tham mưu và tăng cường bảo vệ an ninh Quốc gia từ sớm và ngay từ cở sở; tinh thần là không để hình thành các điểm nóng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát thì thường xuyên, lấy phòng ngừa là hàng đầu; phối hợp với cấp ủy, địa phương trong bố trí, sắp xếp Công an địa phương; đẩy mạnh bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đơn vị Công an phát huy hơn nữa vai trò của các đơn vị Công an cấp cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kiện toàn các tổ chức đảng thuộc các đơn vị Công an các cấp, trong đó có các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; thực hiện tốt quy định cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ mối liên hệ với cơ sở.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác đối mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác chuyên môn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền, có giải pháp tích cực, hiệu quả, hạn chế thấp nhất hiện tượng ngại việc, né việc vì lo ngại sai phạm phải bị xử lý, kỷ luật; vận dụng hợp lý các quy định, có đề xuất tháo gỡ các quy định không phù hợp để giải quyết những vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó là thống nhất quan điểm chỉ đạo tích cực bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, bảo vệ những người mạnh dạn mà không vụ lợi, tư lợi, vì sự phát triển chung. Có quy trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ khoa học, minh bạch, không để nảy sinh việc lạm dụng công tác để thực hiện các mục đích cá nhân, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các đơn vị cũng như tâm lý cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Công an, làm tốt cải cách hành chính; thực hiện kỷ cương, kỷ luật và tăng cường việc nêu gương. Quan tâm bảo vệ an ninh cơ sở tại các địa bàn như thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát, những địa bàn thường phát sinh những vụ việc liên quan khiếu kiện, đơn thư với tinh thần ngăn ngừa, tuyên truyền, vận động thuyết phục là chính.

Tống Huệ - Công an tỉnh Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập