image banner
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai.

Sáng 22/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Dự Hội nghị về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các địa phương của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, đối ngoại, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Riêng trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 5,11%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 9.399 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch được coi trọng; quốc phòng, ANTT tiếp tục được giữ vững, quan hệ đối ngoại của tỉnh được mở rộng…

Trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Lào Cai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT. Do vậy, an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các địa bàn chiến lược, các sự kiện quan trọng, đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm; không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đều đạt, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, tính đến hết năm 2023, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện; thu nhận 480.640 hồ sơ và kích hoạt 355.101 tài khoản định danh điện tử; tích hợp 1.356 dịch vụ công trực tuyến, triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu, thành lập 156 điểm mô hình về dịch vụ công trực tuyến…

Trong công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận; tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc…

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Lào Cai thường xuyên trao đổi, phối hợp thực hiện các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức, cán bộ theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị; Quyết định số 90, Quyết định số 17 của Ban Bí thư; đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện rất có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được trong những năm qua.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và Tỉnh uỷ Lào Cai trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế, xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024 - được coi là năm tăng tốc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, nhất là phương hướng chung được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI là: “Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước”.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung quyết liệt các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng, quan tâm thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội…

Đối với công tác bảo đảm ANTT trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là: “Bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc ANTT, không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững…

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Quyết định số 90 của Ban Bí thư, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của Đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trên các mặt công tác…

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tặng tỉnh Lào Cai bức ảnh lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng Bộ Công an lá Quốc kỳ khổ lớn được dùng để treo tại Cột cờ Lũng Pô, biên giới huyện Bát Xát.

* Tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, ngày 22/2, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Lào Cai.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

anh tin bai

Quang cảnh làm việc với Công an tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2023 và đầu năm 2024, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu với tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Chủ động trong công tác nắm tình hình, giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả cao; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 98,1%; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt cao 97,6%.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của Công an tỉnh đi vào nền nếp, thiết thực, tạo dấu ấn lan toả, nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

anh tin bai

Toàn cảnh đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Với những kết quả nổi bật trên, năm 2023, Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích CBCS Công an tỉnh Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; được xác định là “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc của tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Lào Cai cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024; bám sát 8 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2024 của Bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, ổn định địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, tội phạm công nghệ cao, nhất là tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Công an các cấp, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã trong giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước về ANTT để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và vai trò “tiên phong, gương mẫu, đi đầu” trong tổ chức thực hiện Đề án số 06. Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

“Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giành nhiều chiến công mới trong năm 2024, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn; đồng thời khẳng định Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; luôn đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đón nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và sự phối hợp, giúp đỡ, hướng dẫn của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an để Công an tỉnh Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của đồng chí Bộ trưởng tại Công an tỉnh Lào Cai:

anh tin bai

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chào mừng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị chào mừng đồng chí Bộ trưởng.

anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai.

anh tin bai


anh tin bai

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Công an tỉnh.

Tống Huệ, Thanh Tuấn, Quỳnh Trang - ANTV Lào Cai

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập