BỘ CÔNG AN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)
Bộ Công an xin giới thiệu Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1562/VPCP-PL ngày 29/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Bộ Công an đã soạn thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương. Đến ngày 19/6/2020, Bộ Công an đã nhận được ý kiến của:

- 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- 75 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương, có nhiều Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Công an tỉnh tham gia ý kiến. Trong đó có 29 đơn vị hoàn toàn nhất trí, 44 đơn vị có ý kiến tham gia.

- 15 đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có 03 đơn vị hoàn toàn nhất trí, 12 đơn vị tham gia vào Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Về cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Phòng, chống ma túy. Bộ Công an đã nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện dự thảo Luật này. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an đăng tải Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

Toàn văn Bản tổng hợp và dự thảo Luật đã chỉnh lý xem tại tệp đính kèm./.

File đính kèm

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1,308
  • Trong tuần: 2,383
  • Tất cả: 2,456,580
Đăng nhập