image banner
Cục Đối ngoại, Bộ Công an tuyển dụng cán bộ
Cục Đối ngoại, Bộ Công an cần tuyển dụng 05 chỉ tiêu tốt nghiệp Đại học trở lên vào công tác tại Cục Đối ngoại. Điều kiện tuyển dụng như sau:
  1. Chỉ tiêu tuyển chọn
   
  Tổng số chỉ tiêu tuyển chọn: 05 chỉ tiêu tốt nghiệp Đại học trở lên gồm:
   
  - Chuyên ngành ngôn ngữ Ả rập: 01 chỉ tiêu;
   
  - Chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản: 01 chỉ tiêu;
   
  - Chuyên ngành ngôn ngữ Đức: 01 chỉ tiêu
   
  - Chuyên ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha: 01 chỉ tiêu
   
  - Chuyên ngành ngôn ngữ Pháp: 01 chỉ tiêu.
   
  2. Đối tượng tuyển chọn
   
  - Là công dân Việt Nam; 
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
   
  3. Điều kiện tuyển chọn

  - Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển;

  - Tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân và Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các bộ, ngành và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức nơi công tác phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

  - Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của Bộ Công an.

  4. Tiêu chuẩn tuyển chọn

  4.1. Tiêu chuẩn chính trị

  - Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc của chồng; anh, chị, em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định về tiêu chuẩn chính trị của người lao động ký kết hợp đồng trong Công an nhân dân.

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

  - Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

  - Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

  4.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

  4.3. Trình độ
   
  Đã tốt nghiệp (được cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp), hình thức đào tạo chính quy từ đại học trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Ả rập, ngôn ngữ Nhật Bản, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Bồ Đào Nha và ngôn ngữ Pháp (không bao gồm hình thức liên thông đại học); xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp).

  4.4. Tuổi đời

  Từ đủ 18 tuổi đến đủ 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với trường hợp không phải tạm tuyển). Riêng công dân có trình độ tiến sĩ tuyển chọn đến đủ 35 tuổi.

  4.5. Sức khoẻ

  Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

   - Chiều cao: Đối với nam từ lm64 đến lm95; đối với nữ từ lm58 đến lm80. Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô- gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

  - Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 03 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19-20/10 trở lên.

  5. Phương thức tuyển chọn: xét tuyển.

  6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

  - Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

  - Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu chung của Bộ Công an) không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;
   
  - Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

  - Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp đối tượng dự tuyển là giáo sư, phó giáo sư);

  - Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

  - Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

  - Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên thuộc nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

  - Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

  * Đối với các trường hợp tại Mục 2, Kế hoạch này, cần bổ sung các giấy tờ sau:

  - Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

  - Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

  - Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

  7. Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn 

  - Nhóm 1: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 05 điểm ưu tiên: có trình độ tiến sĩ; công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ.

  - Nhóm 2: Công dân có trình độ thạc sĩ được tính 04 điểm ưu tiên.

  - Nhóm 3: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 03 điểm ưu tiên: Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc trường hợp quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi; công dân có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên, TOEIC đạt 900 trở lên, TOEFL (PBT) đạt 547 trở lên, TOEFL (CBT) đạt 210 trở lên, TOEFL (iBT) đạt 78 trở lên, CEFR B2 trở lên và tương đương.

  - Nhóm 4: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 02 điểm ưu tiên: Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người đươc hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

  - Nhóm 5: Công dân được tính 01 điểm ưu tiên là người dân tộc thiểu số.

  Nếu người dự tuyển có nhiều ưu tiên thì được cộng tất cả các ưu tiên.

  8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

  - Thời gian đăng thông tin và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 19/02/2024.

  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: trụ sở Cục Đối ngoại - Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  - Điện thoại liên hệ: đồng chí Đại úy Đặng Văn Vịnh, Chuyên viên chính, Phòng 1, Cục Đối ngoại, Bộ Công an, số điện thoại 0985.893.136.
   
  Ban Biên tập
  Tin khác
  1 2 3 4 5  ... 

  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
  Đăng nhập