image banner
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 98/2021/TT-BCA, ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Quyết định số 139/QĐ-CAT-PV01 ngày 11/3/2021 của Công an tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế làm việc của Công an tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào các ngày dự kiến sau:

- Tháng 1/2024: ngày 15/01/2024 (Thứ Hai).

- Tháng 2/2024: ngày 15/02/2024 (Thứ Năm).

- Tháng 3/2024: ngày 15/03/2024 (Thứ Sáu).

- Tháng 4/2024: ngày 15/04/2024 (Thứ Sáu).

- Tháng 5/2024: ngày 15/05/2024 (Thứ Tư).

- Tháng 6/2024: ngày 17/06/2024 (Thứ Hai).

- Tháng 7/2024: ngày 15/07/2024 (Thứ Hai).

- Tháng 8/2024: ngày 15/08/2024 (Thứ Năm).

- Tháng 9/2024: ngày 16/09/2024 (Thứ Hai).

- Tháng 10/2024: ngày 15/10/2024 (Thứ Ba).

- Tháng 11/2024: ngày 15/11/2024 (Thứ Sáu).

- Tháng 12/2024: ngày 16/12/2024 (Thứ Hai).

1.2. Để đảm bảo công tác tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân - Công an tỉnh được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật:

- Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Địa điểm tiếp công dân - Công an tỉnh theo quy định.

- Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ theo ủy quyền của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, trong trường hợp đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bận công tác.   

- Trường hợp có thay đổi về lịch tiếp công dân định kỳ so với lịch đã dự kiến trên, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp công dân vào ngày khác (thời gian cụ thể do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh quyết định) và Thông báo trên Lịch tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân - Công an tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Tại Địa điểm tiếp công dân - Công an tỉnh.

 

Thanh tra Công an tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập