image banner
Vinh danh các công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023
145 tập thể, cá nhân đã được tuyên dương và vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an trong Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2018 – 2023.

  Chiều 22/12/2023, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 – 2023.
  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. 

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội….

  Các đại biểu dự Hội nghị.
  Các đại biểu dự Hội nghị.


  Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí đại diện thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng 145 điển hình tiêu biểu là công nhân, viên chức, lao động…

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cán bộ công đoàn và công nhân lao động trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hai bên đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

  Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị.
  Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị.


  05 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động. 

  Nổi bật, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức có những chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn cả nước chủ động làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, hoạt động của Tổng Liên đoàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động. Công tác phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đề cao, qua đó nâng cao hiệu quả và lan rộng phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn hệ thống công đoàn.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” tặng các đồng chí thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” tặng các đồng chí thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng các đồng chí lãnh đạo thuộc Bộ Công an.
  Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng các đồng chí lãnh đạo thuộc Bộ Công an.


  Lực lượng Công an và Công đoàn đã phối hợp hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công nhân, lao động và các cơ quan công đoàn, tạo điều kiện cần thiết để công nhân, lao động yên tâm làm việc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ chỗ chỉ có một vài mô hình, hiện cả nước có 23 địa phương với tổng số 3.184 mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả.

  Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an nhân dân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội được hai cơ quan phối hợp tốt, tạo chuyển biến vững chắc từ Trung ương xuống cơ sở...

  Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp, sự ủng hộ của lực lượng Công an để hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa phong trào lên một tầm cao mới.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen 02 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tặng 02 tập thể, 06 cá nhân thuộc Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


  Tại Hội nghị, Bộ Công an đã vinh danh và biểu dương 59 tập thể, 86 cá nhân tiêu biểu là công nhân, viên chức, lao động cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 – 2023.

  Dưới sự điều hành của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã tập trung tham luận, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, phản ánh thực tế hiệu quả các cách làm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân, người lao động. Nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đưa ra những đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới để sự phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đem lại những kết quả tích cực, xuất hiện nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình tiên tiến…

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận những đóng góp quan trọng và chúc mừng 59 tập thể, 86 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị. 

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị.


  Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng. Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tiến tới xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

  Thường xuyên rà soát, nhân rộng, củng cố, phát triển những mô hình điển hình có kết quả tốt; mạnh dạn thanh loại, loại bỏ những mô hình không hiệu quả, tiếp tục xây dựng mới những mô hình điển hình tiên tiến khác trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. “Mô hình không cần nhiều mà cần thiết phải tinh, phải có hiệu quả. Người ta tham gia vào các tổ chức mô hình này phải đem lại được lợi ích thiết thực cho họ” – Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị, tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tuyên truyền, thống nhất chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận công nhân. Đối với lực lượng Công đoàn cần làm rõ đường hướng phát triển kinh tế, đường hưóng hội nhập quốc tế, pháp luật người lao động quốc tế để hội nhập dần dần. Các tổ chức công đoàn phải là tai mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an. Mặt khác, lực lượng Công an các cấp quán triệt khẩu hiệu “Đâu cần Công an có, đâu khó có Công an”, thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng cho các tổ chức công đoàn, người lao động biết các biện pháp đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình…

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

   

  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
  Đăng nhập