image banner
Nghị định quy định chi tiết một số điều về Luật trẻ em
Số ký hiệu văn bản 56/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều về Luật trẻ em
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 56_2017_nd-cp_340397.doc
Văn bản mới