image banner
Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Số ký hiệu văn bản 76/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, quyền dân sự
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 76_2020_nd-cp_446497.doc
Văn bản mới