image banner
Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Số ký hiệu văn bản 65/2020/TT-BCA
Ngày ban hành 19/06/2020
Ngày hiệu lực 05/08/2020
Trích yếu nội dung Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính, Giao thông - Vận tải
Người ký duyệt Tô Lâm
Tài liệu đính kèm 65_2020_tt-bca_427300.doc
Văn bản mới