image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/2020/TT-BCA 19/06/2020 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Lượt xem: 3154
Tải về 3
63/2020/TT-BCA 19/06/2020 Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Lượt xem: 2791
Tải về 13
31/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Lượt xem: 855
Tải về 2
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 299
Tải về 0
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Lượt xem: 133
Tải về 0
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 165
Tải về 0
01/2016/TT-BCA 04/01/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH
Lượt xem: 126
Tải về 1
23/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Lượt xem: 122
Tải về 1
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH