image banner
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 48/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2016
Ngày hiệu lực 01/08/2016
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND tỉnh
Người ký duyệt CT Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm nq-muc-thu-ty-le-nop-nsnn.pdf
Văn bản mới