image banner
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 18/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính - Giáo dục - Kinh tế - Văn hóa- Xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-18.pdf
Văn bản mới