image banner
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Số ký hiệu văn bản 12/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 12_2017_qh14_354053.doc
Văn bản mới