image banner
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2017
Số ký hiệu văn bản 14/2017/QH14
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Trích yếu nội dung LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2017
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 14_2017_qh14_320097.doc
Văn bản mới