image banner
Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Số ký hiệu văn bản 129/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/12/2015
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực HĐND tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm nd129.2015.pdf
Văn bản mới