image banner
Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số ký hiệu văn bản 126/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/12/2015
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Ma túy
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm nd126.2015.pdf
Văn bản mới