image banner
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Số ký hiệu văn bản 15/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 16/03/2016
Ngày hiệu lực 30/04/2016
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Bộ máy hành chính - Giáo dục - Kinh tế - Văn hóa- Xã hội
Người ký duyệt Trần Đại Quang
Tài liệu đính kèm tt-15-2016.pdf
Văn bản mới