image banner
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Số ký hiệu văn bản 91/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày hiệu lực 01/10/2017
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính - Giáo dục - Kinh tế - Văn hóa- Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd-91-2017.pdf
Văn bản mới