image banner
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Số ký hiệu văn bản 110/2015/QH13
Ngày ban hành 27/11/2015
Ngày hiệu lực 27/11/2015
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự, Thủ tục Tố tụng
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 298387.pdf
Văn bản mới