image banner
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
Số ký hiệu văn bản 112/NQ-CP
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày hiệu lực 30/10/2017
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 365898.pdf
Văn bản mới