image banner
Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Số ký hiệu văn bản 73/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực 15/05/2018
Trích yếu nội dung Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính - Giáo dục - Kinh tế - Văn hóa- Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 73_2018_nd-cp_352517.doc
Văn bản mới