image banner
Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
Số ký hiệu văn bản 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày hiệu lực 20/09/2018
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thongtult06.pdf
Văn bản mới