image banner
KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI TỈNH LÀO CAI NĂM 2019
Số ký hiệu văn bản 189/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2019
Ngày hiệu lực 09/05/2019
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI TỈNH LÀO CAI NĂM 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 189_kh-ubnd_415616.doc
Văn bản mới