image banner
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Số ký hiệu văn bản 50/2019/QH14
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 10/01/2020
Trích yếu nội dung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm 50_2019_qh14_411944.doc
Văn bản mới