image banner
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 53/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 15/01/2020
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống thông báo lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, quyền dân sự
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm uy-ban-nhan-dan.docx
Văn bản mới