image banner
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Số ký hiệu văn bản 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 30_2020_nd-cp_436532.doc
Văn bản mới