NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2011/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHẠM NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, SINH HOẠT, CHĂM SÓC Y TẾ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN
Số ký hiệu văn bản 90/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/10/2015
Ngày hiệu lực 27/11/2015
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2011/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHẠM NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, SINH HOẠT, CHĂM SÓC Y TẾ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm nd-90-2015.pdf
Văn bản mới