Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Tải về
74/2020/TT-BCA 01/07/2020 Thông tư quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu Tải về
73/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Tải về
19/2020/TT-BCA 21/02/2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN Tải về
83/2019/TT-BCA 31/12/2019 Thông tư 83/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành Tải về
33/2018/TT-BCA 10/10/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 61/2015/TT-BCA NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN Tải về
29/2016/TT-BCA 06/07/2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Tải về
91/2015/QH13 24/11/2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Tải về
36/2014/TT-BCA 09/09/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Tải về
56/2014/QH13 24/06/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Tải về
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH