Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/2020/TT-BCA 17/04/2020 Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Tải về
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Tải về
26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Tải về
67/2019/TT-BCA 28/11/2019 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành Tải về
50/2019/QH14 25/11/2019 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 Tải về
49/2019/NĐ-CP 06/06/2019 Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân Tải về
90/2018/NĐ-CP 25/06/2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẢNH VỆ Tải về
71/2018/NĐ-CP 15/05/2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Tải về
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải về
112/NQ-CP 30/10/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH